A  A  A

Båtutfart

Over 1600 øyer, holmer og skjær gjør kommunen svært attraktiv for båtaktivitet. Mange benytter seg av denne muligheten for friluftsliv, ofte i kombinasjon med fiske. Vi kan anbefale Sør Sandhalsen.

Havner i Leka

Havnene på Skei og i Sør-Gutvik er utbygd som trafikk- og fiskehavner. Andre fiskerihavner i Leka er Nord-Gutvik, Leknessjøen, Haug havn, Steinsjøen, Solsemvågen, Hortavær og Sklinna. Leka båtforening har opparbeidet Gjeste- og småbåthavn i Skeishamna. Det finnes for øvrig en rekke andre private småbåthavner i Leka.

Sjøkart

Det er mange små skjær og grunner i farvannet rund Leka (støvelhav). For sjøveis ferdsel er det derfor nødvendig å navigere etter sjøkart. Sjøkartverket har nylig gitt ut nye sjøkart for våre farvann
Sjøkart nr: 51 Leka og nr. 50 Sklinna dekker kommunens sjøarealer.  Powered by Makeweb