A  A  A

Turkart

Statisk kart med oversikt over turløypene i kommunen.

Turstiprosjektet:

Siden 1997 har det vært jobbet systematisk med rydding, merking og synfaring av tur stiene i kommunen.

Klikk på bildet for å åpne større kart. Powered by Makeweb