A  A  A

Skeisnesset

Nordøst på Leka med skipsleia og havet som nærmeste nabo, ligger Skeisnesset. Her kan du vandre i kystlyngheier og myrer for å studere områdets varierte dyre- og planteliv, lete deg fram til spesielle geologiske forekomster eller rett og slett gå en tur for å oppleve natur og landskap.

Fra de høyeste åsene er det storstilt utsikt over havet, Helgelandsøyene og det store våtmarksområdet vest i Skeisnesset, som er vernet for å ta vare på fuglelivet. Dette er ett av Sør-Norges største og mest artsrike strandengkompleks. Over 90 fuglearter og mer enn 300 ulike plantearter er registrert i området.

Kulturhistorisk, finner man spor av mennesker helt fra steinalder til nåtid. De eldste sporene er 5-6000 år gamle steinaldertufter. Det er også registrert 40-50 gravrøyser fra bronse- og jernalder, i området. På Våttviksletta finner man i tillegg hustufter fra middelalderen.

Skeisnesset har også blitt det mest tilrettelagte og populære friluftsområdet i kommunen. Kulturstien i området (resultatet av et samarbeid mellom kommunen, beitelaget og museumslaget i 1994) ble kåret til årets friluftsområde i Nord-Trøndelag, i 1995. Kulturstien er et viktig nærmiljøanlegg for både lokalbefolkning og besøkende, og egner seg for de fleste turaktiviteter, foruten om fuglejakt, da den vestlige delen av odden er et fuglefredningsområde. Powered by Makeweb