A  A  A

Noen av tjenestene har nettsteder; klikk på navn eller nummer for å følge lenken. 


VIKTIGE TELEFONNUMMER
OG LENKER
Nødnummer
Politi 112
Medisinsk nødhjelp 113
Brann 110
   
Helse
Legekontor 74 38 70 38
Legevakt 116117
Giftinformasjon 22 59 13 00
 
Rådgivning, mental helse, hjelpetelefoner
Kirkens SOS døgnåpen telefon 815 33 300
Mental Helse 116 123
Røde kors-telefonen for barn og unge 800 33 321
Senter mot incest og seksuelle overgrep 74 05 20 30
Alarmtelefonen for barn og unge 116 111
Krisesenteret i Verdal
Dyrevelferd
Veterinærvakt Leka/Nærøy/Vikna 74 39 91 66
Søk etter skadet vilt 95826528
   
Mattilsynet bekymringsmelding dyrehold  22 40 00 00
Politi 2800
 Powered by Makeweb