A  A  A

Adressetildeling

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Arealoverføring

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Avløp – offentlig avløpsanlegg

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. – meldeplikt

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Bolig – oppføring av ny bolig

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Boligtilskudd til tilpasning

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Bruksendring

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Byggavfall – kildesortering

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Byggetiltak på bebygd eiendom

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Bygging og graving i forurenset grunn

Driftsbygning i landbruket

Fasadeendring (vestentlig)

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Forhåndskonferanse

Fradeling av eiendom

Grensejustering

Kommunal bolig

Nabovarsel

Nedgravde oljetanker

Oppmålingsforretning

Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)

Selvbygger

Utslippstillatelse

Vegvedlikehold Powered by Makeweb