A  A  A

Personopplysningsloven med personvernforordningen

GDPR - General Data Protection Regulation i Norge
[Les mer]

Innbyggerinitiativ

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Innsynsrett i offentlige dokumenter

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Kommunal planlegging - medvirkning

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Publisering av saksdokumenter på internett

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Vergemål

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Reguleringsplan - rett til å fremme forslag

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Tros- og livssynsamfunn - tilskudd

Publisert 01.04.12
[Les mer] Powered by Makeweb