A  A  A

INFORMASJON OM EIENDOMSSKATT

[Les mer]

Eiendomsskatt - Rammer og retningslinjer for taksering

Publisert 08.09.15, Kirsti Hoff
[Les mer]

Informasjon om forhåndsvarsel taksering av eiendomsskattegrunnlag I Leka kommune

Publisert 30.06.15, Kirsti Hoff
Leka kommunestyre vedtok i k-sak 32/14, taksering av alle eiendommer i 2015 og innføring av eiendomskatt i 2016.
[Les mer]

Betaling for kommunale tjenester / innkreving av kommunale krav

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Ettergivelse av skatt for umyndige formuende

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Forskuddsskatt - betaling og innkreving

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift - betaling og innkreving

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Reduksjon eller fritak for skatt (ettergivelse eller nedsettelse av skatt)

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Restskatt - betaling og innkreving

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Skatteattest

Publisert 01.04.12
[Les mer] Powered by Makeweb