A  A  A

Skoleruta Leka barne- og ungdomsskole

Publisert 31.05.14, BM

[Les mer]

Studier i utlandet

[Les mer]

Elevens fysiske skolemiljø

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Elevens psykososiale skolemiljø

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Hjemmeundervisning

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Karakterer - klageadgang

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Leirskoleopphold

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Leksehjelp i grunnskolen

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Opplæring i grunnskole og videregående skole - innhold og antall timer

Ordensreglement i grunnskolen

Permisjon fra grunnskoleopplæring

Rådgiving i skolen

Spesialundervsning

Skolefritidsordning (SFO)

Skoleskyss

Skolestart

Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring / vurdering med karakter

Grunnskoleopplæring for voksne

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger

Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område

Videregående opplæring for voksne Powered by Makeweb