A  A  A

LEDIG STILLING

50 % stilling for hjemmehjelp
[Les mer]

Din fastlege

Fra 1.mars 2018 er din fastlege i Leka Christer Rosqvist
[Les mer]

Kunngjøring - offentlig ettersyn

Publisert 23.01.18, BM

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

 


[Les mer]

LEDIGE STILLINGER

FERIEVIKARER PLO SOMMEREN 2018
[Les mer]

LEDIG STILLING

50 % fast stilling for sykepleier
[Les mer]

.


Invitasjon til kveldsmøte med Innovasjon Norge mandag 8. januar 2018.

Bruksutbygging og innovasjon i Landbruket

[Les mer]

Nytt kommunenummer

Fylkene slås sammen 
[Les mer]

Servicekontoret endrer åpningstid

Servicekontoret er nå betjent fra kl.0900 til 1500 - det gjelder også sentralbordet.
[Les mer]

Trollfjell friluftsråd og Trollfjell geopark er nå ute med felles hjemmeside

Publisert 01.12.17, BM
Her skal dere finne nyheter, turforslag, informasjon om geologien og landskapet, aktiviteter, samt mye mer.
[Les mer]

Ledig stilling for lærer i VO

Høringer

Søknadsfrist spillemidler

Ledige stillinger i Leka kommune

Veistenging

Bassenget åpner

Godkjent vannkvalitet

OPPDATERING DRIKKEVANN

BASSENGET STENGT

Melding til alle brukere tilknyttet Leka Vassverk

Fagmøte på Val VGS

Fv 17 – Nattestengt i Trolldalen ca. 2 km nord for Nordlandskorsen

Ledige stillinger i Leka kommune

KUNST Herlaughallen tirsdag 19.september kl.1900

Vannavstenging mandag

Skolerute for 2017/18

Ny fastlege i kommunen

Står du i manntallet?

Forhåndsstemmegiving i Leka kommune

Lørdag 29 Juli arrangeres årets kortfilmfest i Gutvik grendehus

Nå kan du leie ut -

Ledige stillinger for renholdere

Ledige stillinger for badevakter

Ledig stilling for sykepleier

Ledig stilling for lærer i VO

Har du husket å klippe hekken?

Enklere betaling

Tidligstemmegivning

Spelet om Kong Herlaug

Skatteoppkreverkontorene i Nærøy, Vikna og Leka er nå samlokalisert

Hvem kan bruke gjenvinningsstasjonen RULLE?

Gratis henting av jernskrot - uke 21

Temakveld for foreldre - skap en positiv medehverdag

Konsertversjon av spelet om kong Herlaug

Herlaugskos på Lekamøya Spiseri

Sunne steg i Bindal og Ytre Namdal

Interessert i kajakk?

Leka på Trønder-TV - Kortreist

Folkemøte: kommunereformen

L’Enfant de la Patrie

Bassenget et åpent

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Fylkesmannen i Nord -Trøndelag har mottatt varsel om høyt tidevann torsdag 12.1.2017

Åpningstider ved legekontoret

Bassenget er stengt

Bredbånd i distriktet

Alminnelig ettersyn: Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Kunngjøring

Bøssebærere i Leka kommune for årets TV-aksjon

Invitasjon til FRAMTIDSVERKSTED

Offentlig bading

HAR DERE BYGGEPLANER ?

FORSØPLING

Legetjenesten i Leka - oppdatering

Legetjenesten i Leka

Offentlig søkerliste for rådmanns-stillingen i Leka kommune mai 2016

Ruskoordinator og erfaringskonsulenter i Bindal og Ytre Namdal

Høring - bredbåndsutbygging i Leka kommune

INFORMASJON OM EIENDOMSSKATT

BRANNSJEFEN OG LENSMANNEN ADVARER MOT ØKT BRANNFARE

Alminnelig ettersyn kommunale avgifter, budsjett og økonomiplan

Informasjon om forhåndsvarsel taksering av eiendomsskattegrunnlag I Leka kommune

Valgresultat kommunestyret

Eiendomsskatt - Rammer og retningslinjer for taksering

Ny opplevelsesbåtrute Brønnøysund - Leka - Rørvik

Informasjon om forhåndsvarsel taksering av eiendomsskattegrunnlag I Leka kommune

Alminnelig ettersyn

Parkeringskort - vi hjelper deg å søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Informasjon til arbeidsgivere - beløpsgrense for innbetaling av arbeidsgiveravgift.

Lag KID-nummer for innbetaling av skatter og avgifter.

Renovasjon

Tilknytningsavgift for fritidsboliger

Offentlig postjournal

Kommunale avgifter og budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Hytterenovasjon

Stedsutvikling Skei Powered by Makeweb