A  A  A

FOLDABRUA ER STENGT PERIODEN 25. - 29.MAI 2020

Publisert 22.05.20, KH

ENDRINGER FOR BUSS OG FERJE

 

[Les mer]

VARSEL OM VEISTENGING

Publisert 22.05.20, KH

Austafjord

[Les mer]

MNA INFORMERER OM GJENVINNINGSSTASJONENE

Publisert 18.05.20, KH
FORTSATT NOEN RESTRIKSJONER - TIPS TIL VÅRE ABONNENTER!
[Les mer]

INNBYGGERE I GUTVIK

Publisert 13.05.20, KH
RULLE kommer til Kjella skole
[Les mer]

Vi har fortsatt besøksforbud på Lekatun

Publisert 12.05.20, KH
Slik fungerer det - oppdatert informasjon 12.mai 2020
[Les mer]

Høring - søknad om tillatelse til utvidelse 34257 Lekafjorden II

Publisert 01.05.20, KH
Emilsen Fisk AS - søknad om tillatelse til utvidelse av lokalitetsmasse på lokaliteten 34257 Lekafjorden II i Leka kommune
[Les mer]

INFORMASJON OM KORONA

Kommunens informasjon om korona er samlet her -

siste nytt ligger til en hver tid øverst på siden.

Det presiseres at det ikke er registrert koronasmitte i Leka kommune pr i dag.

[Les mer]

LEDIG STILLING I LEKA KOMMUNE – HELSE- OG VELFERDSLEDER

Publisert 20.05.20, KH

Søknadsfrist 10.juni 2020

[Les mer]

8.MAI 2020 - LOKAL MARKERING AV AT DET ER 75 ÅR SIDEN FREDEN KOM TILBAKE I NORGE

MARKERING VED MINNESMERKET PÅ HUSBY FREDAG 8.MAI

[Les mer]

Informasjon om psykososialt kriseteam i Leka

Kriseteamet skal gi støtte og omsorg til mennesker i krise, både barn, ungdom og voksne
[Les mer]

Tannlegetjenester

Høring - ny lokalitet for oppdrett Storbrakan

NAV Nærøysund informerer om nye løsninger

Fullt gjennomslag for Leka

Slamforskrift på høring

Voi voi festivalen 2020

Kunngjøring om utleggelse av eiendomsskattelistene

Leka-ferga står stille på tredje døgnet

UTSTEDELSE AV PASS - TIMEBESTILLING

Aminnelig ettersyn

Skogbrukstjenesten i Nærøysund og Leka

TROLLFJELL GEOTURER 2019- BLI KJENT MED LOKAL GEOLOGI

Offentlig bading

MØTE OM ARBEID MED STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR YTRE NAMDAL

Kunngjøring Arealutvidelse akvakulturlokalitet Steinflesa

HUNT4 - Leka kommune

HUNT4 går mot tidenes helsedatainnsamling!

Høring: Planprogram for Kystsoneplan for Namdalen, inkludert Roan, Åfjord og Bjugn

Fylkesmannens tilrådning av grensejustering på Austra

Oppheving av forbud mot all bruk av åpen ild

Navnesak i Leka kommune - HØRING

Ekstra ferjeavganger på17.mai

UTREDNING OG TILRÅDNING OM EVENTUELL GRENSEJUSTERING PÅ AUSTRA – INNBYGGERUNDERSØKELSE

Fiberutbygging i Gutvik og Leka - informasjonsmøter

Gratis henting av jernskrot

Friluftsskolen på Leka uke 32

Leka - Årets Turbokommune

Oppfordring

"ELVA RENNER MOTSATT VEI"

Trafikksikkerhetsplan - høring

SMIL-midler 2018

INNHENTING AV PRISTILBUD

Turneteateret kommer til Leka

Barnehageplasser 2018/2019

MINKFANGING

Kunngjøring - offentlig ettersyn

.

Invitasjon til kveldsmøte med Innovasjon Norge mandag 8. januar 2018.

Nytt kommunenummer

Trollfjell friluftsråd og Trollfjell geopark er nå ute med felles hjemmeside

Høringer

Søknadsfrist spillemidler

Veistenging

Bassenget åpner

Godkjent vannkvalitet

OPPDATERING DRIKKEVANN

BASSENGET STENGT

Melding til alle brukere tilknyttet Leka Vassverk

Fagmøte på Val VGS

Fv 17 – Nattestengt i Trolldalen ca. 2 km nord for Nordlandskorsen

KUNST Herlaughallen tirsdag 19.september kl.1900

Vannavstenging mandag

Ny fastlege i kommunen

Står du i manntallet?

Forhåndsstemmegiving i Leka kommune

Lørdag 29 Juli arrangeres årets kortfilmfest i Gutvik grendehus

Nå kan du leie ut -

Enklere betaling

Tidligstemmegivning

Spelet om Kong Herlaug

Vi åpner for arrangement i Leka kirke og Gutvik bedehus!

SMIL-midler 2020

SMIL-midler 2020

INFORMASJON OM KORONA

Lekatun er stengt for publikum

Kommunehuset er stengt for publikum

NAV informerer om rutiner

NAV

Lekatun/administrasjonsbygget er stengt for publikum fra i dag

Pressemelding fra Leka kommune

Koronaberedskap i Leka kommune

Pressemelding - koronaberedskap i Leka kommune

PROSJEKTLEDER MED FAGANSVAR TROLLFJELL GEOPARK

Ledig stilling som kirketjener

Skatteoppkreverkontorene i Nærøy, Vikna og Leka er nå samlokalisert

Hvem kan bruke gjenvinningsstasjonen RULLE?

Gratis henting av jernskrot - uke 21

Temakveld for foreldre - skap en positiv medehverdag

Konsertversjon av spelet om kong Herlaug

Herlaugskos på Lekamøya Spiseri

Sunne steg i Bindal og Ytre Namdal

Interessert i kajakk?

Leka på Trønder-TV - Kortreist

Folkemøte: kommunereformen

L’Enfant de la Patrie

Bassenget et åpent

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Fylkesmannen i Nord -Trøndelag har mottatt varsel om høyt tidevann torsdag 12.1.2017

Åpningstider ved legekontoret

Bassenget er stengt

Bredbånd i distriktet

Alminnelig ettersyn: Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Kunngjøring

Bøssebærere i Leka kommune for årets TV-aksjon

Invitasjon til FRAMTIDSVERKSTED

Offentlig bading

FORSØPLING

Offentlig søkerliste for rådmanns-stillingen i Leka kommune mai 2016

Ruskoordinator og erfaringskonsulenter i Bindal og Ytre Namdal

Høring - bredbåndsutbygging i Leka kommune

INFORMASJON OM EIENDOMSSKATT

Alminnelig ettersyn kommunale avgifter, budsjett og økonomiplan

Informasjon om forhåndsvarsel taksering av eiendomsskattegrunnlag I Leka kommune

Valgresultat kommunestyret

Eiendomsskatt - Rammer og retningslinjer for taksering

Ny opplevelsesbåtrute Brønnøysund - Leka - Rørvik

Informasjon om forhåndsvarsel taksering av eiendomsskattegrunnlag I Leka kommune

Alminnelig ettersyn

Parkeringskort - vi hjelper deg å søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Informasjon til arbeidsgivere - beløpsgrense for innbetaling av arbeidsgiveravgift.

Renovasjon

Tilknytningsavgift for fritidsboliger

Offentlig postjournal

Kommunale avgifter og budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Hytterenovasjon

Stedsutvikling Skei Powered by Makeweb