A  A  A

LEDIG STILLING FOR ØKONOMIMEDARBEIDER

100 % fast stilling ledig for snarlig tiltredelse
[Les mer]

LEDIG STILLING

for musikklærer i Leka kommunale musikk- og kulturskole.
[Les mer]

Alminnelig ettersyn: Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Publisert 11.11.16, BM

I hht Kommunelovens § 44-7 og § 45 – 3 skal formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan med alle de forslag til vedtak som foreligger, legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i kommunestyret.


Høringsfrist fredag 25.11.16 innen kl. 15:00


[Les mer]

Kunngjøring

Publisert 25.10.16

I hht Lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges søknad fra Bjørøya AS og Midt-Norsk Havbruk AS om ny lokalitet ved Kleppe ut til offentlig innsyn.


[Les mer]

Bøssebærere i Leka kommune for årets TV-aksjon

Her kan du se hvem som kommer for å ta i mot bidrag i Gutvik og på Leka.
[Les mer]

Invitasjon til FRAMTIDSVERKSTED

Tirsdag 18. oktober

 

Kl. 18.00

 

Sted: Lekamøya Spiseri

[Les mer]

Reguleringsplan for Frøvik og Frøvikøya

22240: Reguleringsplan for Frøvik og Frøvikøya utlegging til offentlig ettersyn
[Les mer]

Offentlig bading

Fra mandag 10.oktober er bassenget åpent for offentlig bading.
[Les mer]

HAR DERE BYGGEPLANER ?

Publisert 24.06.16
Leka kommunestyre ønsker å finne ut av hvor stort behov det er for byggeklare tomter i Leka kommune .
[Les mer]

FORSØPLING

Publisert 21.06.16
Det må IKKE settes ting/søppel på området ved miljøtorget - det blir ikke fjernet!
[Les mer]

Legetjenesten i Leka - oppdatering

Legetjenesten i Leka

Offentlig søkerliste for rådmanns-stillingen i Leka kommune mai 2016

Ruskoordinator og erfaringskonsulenter i Bindal og Ytre Namdal

Kunngjøring om søknad til offentlig innsyn

Høring - bredbåndsutbygging i Leka kommune

INFORMASJON OM EIENDOMSSKATT

BRANNSJEFEN OG LENSMANNEN ADVARER MOT ØKT BRANNFARE

Alminnelig ettersyn kommunale avgifter, budsjett og økonomiplan

Informasjon om forhåndsvarsel taksering av eiendomsskattegrunnlag I Leka kommune

Valgresultat kommunestyret

Eiendomsskatt - Rammer og retningslinjer for taksering

Ny opplevelsesbåtrute Brønnøysund - Leka - Rørvik

Informasjon om forhåndsvarsel taksering av eiendomsskattegrunnlag I Leka kommune

Alminnelig ettersyn

Parkeringskort - vi hjelper deg å søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Informasjon til arbeidsgivere - beløpsgrense for innbetaling av arbeidsgiveravgift.

Lag KID-nummer for innbetaling av skatter og avgifter.

Renovasjon

Tilknytningsavgift for fritidsboliger

Offentlig postjournal

Kommunale avgifter og budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Hytterenovasjon

Stedsutvikling Skei Powered by Makeweb