A  A  A

Veistenging

Frøvikmyra mandag 28.oktober
FV7132 ved Frøvikveien 247 / Frøvikmyra vil bli stengt mandag 28.10.19
Fra kl. 0900 til kl. 21.00 grunnet stikkrenneskifte.
Omkjøring på vestsida.
Hilsen Veidekke Industri AS
[Tilbake]


 Powered by Makeweb