A  A  A

Kunngjøring om utleggelse av eiendomsskattelistene

Se vedlagte takstprotokoller


Fritaksprotokoll 2020

Takstprotokoll boliger og fritidseiendommer 2020

Takstprotokoll næring og ubebygde tomter 2020

Takstprotokoll verker og bruk 2020

Takstprotokoll kraftverk 2020


På bakgrunn av kommunestyres vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2020 i Leka kommune, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 15.01.2020. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendoms-skattetakstene, skattesatsen, og utregnede eiendomsskattebeløp.

Skattelistene er lagt ut på Lekatun samt publisert på kommunens internettside www.leka.kommune.no.

I tillegg legges det ut liste over eiendommer som er fritatt etter eiendomsskatteloven § 5 og 7.

 

Klage

Det er klageadgang på takstgrunnlaget.

Klagefristen er 26.02.2020.

Klage sendes skriftlig til Leka kommune.

Adresse:

Leka kommune, eiendomsskattekontoret,

Leknesveien 67

7994 LEKA

eller

post@leka.kommune.no
[Tilbake]


 Powered by Makeweb