A  A  A

Slamforskrift på høring

Midtre Namdal Avfallsselskap er fra 2020 kommunens leverandør av tjenester knyttet til slamtømming.

Eierkommunene i MNA skal behandle forslag til slamforskrift etter høringsrunden. 

Høringsfrist 20.februar 2020

Høringsutkast slamforskrift MNA 2020
[Tilbake]


 Powered by Makeweb