A  A  A

Fullt gjennomslag for Leka

Pressemelding                                                                                          17. januar 2020

Leka-ordfører Elisabeth Helmersen kan opplyse at kommune har oppnådd, intet mindre enn en to gjennombrudd når det gjelder anbudskritieriene som nå legges ut for driften av Lekaferja fra 2021.

 

- Dette er en gledens dag for Leka-samfunnet, sier ordfører Helmersen. Hun viser til at kommuneledelsen de siste ukene har hatt en konstruktiv og god dialog med fylkeskommunens driftsselskap ATB. Dette har ført til at Leka kommune har fått gjennomslag for to viktige krav når det gjelder drifta av ferga.

Siste avgang 23:40
I mange år har lekasamfunnet slåss for at siste avgang fra Gutvik til Leka må gå senere enn i dag, slik at de som kommer med siste fly rekker hjem med siste ferga.

- Etter flere runder har vi endelig fått gjennomslag for dette kravet. Dette betyr mye for blant annet pendlerne våre, som det er mange av.

Ferga snur
I anbudskriteriene som ble trukket var det tatt til ordet for at ferga ikke skulle snu og hente de som ble stående igjen dersom ferga er full. I kriteriene som nå er lagt ut slås det fast at ferga likevel ikke skal vente til neste ruteavgang, men snu og hente de som ikke kom med, slik det er i dag.

- Dette er en viktig seier som betyr at vi fortsatt kan ha store arrangementer som fotballturneringer, korsamlinger og forestillinger som musikalen Ørnerovet her på Leka, sier Helmersen.

Mer robust ferge
I tillegg til de to kravene er det bestemt at motorene på lekaferge skal skiftes til mer robuste motorer.

- Dette vil skape større forutsigbarhet for fergedrifta og dermed mindre stans på grunn av dårlig vær, sier Helmersen og legger til:

- Jeg vil rose ATB og fylkeskomunen for at de har lyttet til våre argumenter. Dette viser hvor viktig det er med en konstruktiv og løsningsorientert dialog.

- I dag tror jeg det er mange på Leka som puster lettet ut, legger Helmersen til.

For ytterligere informasjon:
Elisabeth Helmersen: Mob: 90 77 44 37

[Tilbake]


 Powered by Makeweb