A  A  A

SOMMERJOBB

Ferievikariat i pleie- og omsorgstjenesten


Vi søker sykepleiere, sykepleiestudenter, vernepleiere, vernepleierstudenter, helsefagarbeidere/hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, assistenter, hjemmehjelpere, støttekontakter, brukerstyrt personlig assistent, vaskeri- og kjøkkenpersonell.

 

For alle stillinger vil det bli gitt nødvendig gjennomgang/opplæring.

Før tiltredelse må det framlegges politiattest.

 

Søker du en utfordrende og meningsfull sommerjobb i 2020, og i tillegg er blid og

positiv, arbeidsom og liker utfordringer, kan Leka kommune tilby ferievikariater innen pleie- og omsorgstjenesten:

 

Leka sykestue og hjemme hos brukere; sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter.

 

Kjøkkenet– kokker og assistenter.

 

Vaskeriet – assistenter.

 

Hjemmehjelpstjeneste - hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter.

 

Generelt:

Du må kunne snakke og forstå norsk godt ved arbeid med brukere.

Det settes krav om å disponere egen bil/moped for stillinger som hjemmehjelp og

assistenter i hjemmehjelpstjenesten.

Det settes krav om førerkort klasse B for de som søker arbeid i hjemmesykepleien.

Det må framlegges politiattest før tiltredelse.

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale. For beregning av riktig lønnsansiennitet kreves at alle tjenesteattester legges ved søknaden. Dette gjelder også tidligere tilsatte ferievikarer. For tillegg av omsorgsansiennitet kreves fødselsattest for barn vedlagt søknaden.

 

Skriv når du har mulighet til å jobbe samt hvor stor stilling du kan tenke deg.

Søkere som kan jobbe hele perioden vil ved ellers like forhold få førsteprioritet.

Spørsmål angående stillingene rettes til sykepleiesjef Sandra Kvernø 90502636.

Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes post@leka.kommune.no  

Søknadsfrist 01.03.2020

[Tilbake]


 Powered by Makeweb