A  A  A

Pressemelding - koronaberedskap i Leka kommune

Det innføres følgende strakstiltak i Leka kommune som forebygging for smitte av koronavirus:

Det presiseres at det ikke er registrert koronasmitte i Leka kommune pr i dag. 

Pressemelding fra Leka kommune

12. mars 2020

 

Leka tar "Time Out"

Ordføreren i Leka har i samarbeid med helsestaben som er etablert i forbindelse med Koronaviruset drøftet den alvorlige utviklingen rundt Koronaviruset. Verdens Helseorganisasjon har nå konstatert at det dreier seg om en pandemi.

Norske og internasjonale helsemyndigheter understreker at jo raskere vi lokalt gjennomfører forholdsholdsregler, dess større sjanse er det til å redusere, og i beste fall hindre Koronaviruset å komme til Leka.

Nitti prosent av innbyggerne bor på øya. 10% av befolkningen i Gutvik, som også geografisk er langt fra annen befolkning. Dette gir oss en unik mulighet til å kunne prøve å hindre at Koronaviruset kommer til kommunen vår. De eneste mulighetene til å få smitten til øye er via fergesambandet eller hurtigbåten.

Det er særlig to forhold som er lagt til grunn for at Leka kommune nå innfører "Time Out".

Leka kommune har en av fylkes eldste befolkninger. Mange eldre over 70 år sliter dessuten med kroniske sykdommer, som blant annet redusert immunforsvar. Disse to forhold medfører at en stor del av innbyggerne våre befinner seg i risikogruppene. Vi må derfor gjøre alt vi kan for særlig å beskytte våre eldre, I tillegg har vi også en yngre befolkning med lavt immunforsvar som vi har et særlig ansvar for å beskytte.

Det andre forholdet som utløser "time Out" er at det for tiden sprer seg forkjølelse på Leka. Dette betyr at de som blir forkjølet KAN bli satt i karantene av kommunelegen, dette hvis de har vært på reise. Dette betyr videre at vi raskt kan komme i en situasjon der viktig helsepersonell blir sittende hjemme i karantene.

Skal vi kunne takle koronasmitten trenger vi alle helse-arbeiderne våre!

Mot denne bakgrunn innføres følgende straks-tiltak.

 1. Skole og barnehage stenges resten av denne uka, og neste uke.
 2. Herlaughall og svømmehall stenges også i denne perioden.
 3. Denne og neste uke, gjelder besøksforbud på sykestua. Ledelsen ved institusjonen vurderer selv unntak.
 4. Arrangementer og møter som medfører deltakelse utenfor kommunen, stanses fra i dag. Kommuneledelsen skal kontinuerlig vurdere viktigheten av interne møter.
 5. Det er tatt initiativ overfor driftsselskapet som driver fergesambandet, som har tatt kontakt med sjøfartsmyndighetene med tanke på at folk kan bli sittende i bilene sine under overgangen. Dette også for å forebygge at mannskapet på ferga blir syke.
 6. Unngå kontakt med innbyggere dersom du kommer med hurtigbåten fra områder der det er konstatert smitte.
 7. Folk på vei hjem fra utland SKAL ta kontakt med lege for å ta prøve. Disse skal holde seg hjemme inntil det foreligger prøveresultat.
 8. Generelt ber vi folk om ikke foreta handleturer utenfor kommunen nå.
 9. Planlagte turer til sykehus vurderes om de kan utsettes, dersom det ikke er mulig prøv å unngå reise med offentlig transport.  
 10. Reis ikke på besøk til familie og venner i kommuner som i dag har smitte.
 11. Ikke foreta planlagte utenlandsreiser.
 12. Ikke ta imot besøk av familie og venner fra kommuner som nå har konstatert smitte. Dette inngår i dugnaden vi må gjøre for å beskytte våre egne.
 13. Til butikkene: Innfør gode rutiner for smittevern til de som leverer varer til dere utenfra. Oppfordre kunder til forsiktighet!
 14. Unngå dagsreiser ut av kommunen til det absolutt mest nødvendige.  Oppsøk ikke kommuner med koronasmitte.

 

Disse tiltakene kan synes strenge, men av hensyn til at vi har fylkets kanskje eldste befolkning må vi gjøre alt vi kan for å ta vare på hverandre. Vi har ikke smitte i vår kommune i dag, la oss sørge for at vi heller ikke får det! Dugnadsånden i Leka er sterk. La oss slå ring om våre eldre og syke gjennom å vise at vi tar ansvar.

 

Elisabeth Helmersen, ordfører                                  

Thomas Rasmussen, kommunelege

Beathe Mårvik, konst.kommunedir.

 

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb