A  A  A

Pressemelding fra Leka kommune

Oppdaterte tiltak for å hindre koronasmitte i Leka kommune.


1.       Folk i Leka kommune som pendler til andre kommuner, og som arbeider i et arbeidsfellesskap innomhus, bes om å benytte hjemmekontor.

 

2.       For ansatte i oppdrettsanlegg, kan femdeles dagpendle, forutsatt at de arbeider ute i det fri.

 

3.       Arbeidsfolk som bor utenfor kommunen og som arbeider i Leka, f.eks bygningsarbeidere etc. bes om ikke å benytte butikkene i kommunen eller ha nærkontakt med befolkningen.

 

4.       Innbyggere som ukependler f.eks offshore, skal ha 14 dagers hjemmekarantene etter hjemkomst.

 

5.       Karantenereglene gjelder og skal overholdes!

[Tilbake]


 Powered by Makeweb