A  A  A

NAV

Informasjon til innbyggere i Nærøysund, Leka og Bindal kommuner

I forbindelse med at rådhusene er stengt, er det ikke mulig å møte opp på NAV- kontoret.

Hvis man har behov for å søke økonomisk sosialhjelp kan man benytte et søknadskjema som er nedlastbart.

Skjemaet sendes oss i retur på e-post til sangeetha.maria.skarstad@nav.no. Har man ikke mulighet til å sende e-post, kan de i Bindal kommune ringe eller sende SMS til mobilnummer 412 75 742 eller 412 70 127.


Skjema for søknad om økonomisk sosialhjelp

[Tilbake]


 Powered by Makeweb