A  A  A

Informasjon om psykososialt kriseteam i Leka

Kriseteamet skal gi støtte og omsorg til mennesker i krise, både barn, ungdom og voksne

Leka kommune har et kriseteam med ni medlemmer bestående av politi, prest, barnevernsleder, helsesykepleier, sykepleiesjef, to sykepleiere og psykiatrisk vernepleier. 

 

Kriseteamet skal gi omsorg og støtte til mennesker i krise. Dette gjelder både barn, unge og voksne. 

 

Medlemmer av teamet kan bli aktivert av politi, lege eller AMK. I tillegg kan teamet kontaktes av innbyggere/personer som oppholder seg i kommunen som er i krise.  Eksempel på krise kan være å ha vært med i en ulykke, vært vitne til ulykke, dødsfall i nære relasjoner eller andre alvorlige hendelser som gjør at man trenger oppfølging raskt. 

 

Kontaktpersoner er:

Sykepleiesjef Sandra Kvernø:        telefonnummer 905 02 636

Helsekoordinator Brita Myrvold:  telefonnummer 469 18 769 / 959 49 651 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb