A  A  A

Vi har fortsatt besøksforbud på Lekatun

Slik fungerer det - oppdatert informasjon 12.mai 2020


Vi må sikre at det er mulig å opprettholde gode smittevernrutiner. Det er viktig at alle er kjent med dette, slik at det ikke oppstår misforståelser, mistanke om forskjellsbehandling, mistanke om dårlig smittevern mv.

 • Hovedregel: Kun vi som jobber her har adgang – dette inkluderer renholder og vaktmestere

  • Unntak fra besøksforbudet:

   • Politikere og andre som ledelsen har invitert – følger avstandskrav, håndhygiene og andre forholdsregler

   • Postbud og vareleverandører kommer inn; går kun der de må, holder avstand, og tar ikke mot signering

   • Ansatte på Lekatun kan unntaksvis avtale besøk hvis det vurderes som helt nødvendig – den som inviterer er da ansvarlig for at den besøkende

    • Får beskjed om hvilken inngang de skal bruke – kortes mulig vei til møteplass

    • Spriter hender når de kommer inn

    • Går direkte til møteplass, ingen besøk på andre kontorer

    • Holder avstand

   • Kollegaer fra andre bygg kan komme innom for å hente post og varer, levere lønnsbilag ol.

    • Skal begrenses til det som er helt nødvendig

    • Skal følge samme forholdsregler som andre besøkende; se punktene ovenfor

  • Hvis det kommer inn personer som ikke har adgang, vil de høflig bli stoppet og informert om besøksforbudet. Vi finner alternativ måte å få gjort ærendet på, og ønsker hverandre en fin dag videre!

 

Ring, send epost, send SMS; vi står til tjeneste!

[Tilbake]


 Powered by Makeweb