A  A  A

FOLDABRUA ER STENGT PERIODEN 25. - 29.MAI 2020

ENDRINGER FOR BUSS OG FERJE

 

Trondheim, 20.05.2020

AtB AS Post- og besøksadresse: Prinsens gate 39, 7011 Trondheim Fakturaadresse: AtB AS 880013 c/o Visma Services Norge AS, Postboks 1560, 7435 Trondheim Telefon: 478 02 820 Epost: atb@atb.no www.atb.no Org. nr.: 994686011

Endringer for buss, og ekstra ferje når Foldabrua stenger

Noen avganger på linje 660 Namsos - Foldereid - Kolvereid Rørvik utgår. Samtidig forlenges linje 686 Lund - Namsos frem til Rørvik. Det blir satt opp ekstra ferje på sambandet Hofles - Geisnes - Lund i perioden.

Endringene for buss gjelder fra tirsdag 26. mai. Ferjesambandet øker kapasiteten fra klokken 12.25 mandag 25. mai. Endringene varer til og med 29. mai.

Ferjesambandet Hofles - Geisnes - Lund

På grunn av ventet økt trafikk på fylkesvei 769 og forlengelsen på linje 686 er det satt inn ei ekstra ferje (MF Fosen) fra og med mandag 25. mai klokken 12.25. Det medfører større kapasitet og hyppigere avganger.

Linje 660 Namsos - Foldereid - Kolvereid Rørvik og 686 Namsos - Lund

Avgangene på linje 660 som normalt ikke går over Foldabrua vil fortsette som før. De avgangene som normalt går over Foldabrua, utgår.

Samtidig vil linje 686 gå helt fra Namsos til Rørvik fra og med 26. mai. På strekningen Rørvik - Namsos vil det bli forbindelse med linje 665 fra Kolvereid.

På linje 660 utgår disse daglige avgangene:

  • • 09.05 Foldereid - Kolvereid
  • • 12.00 Namsos skysstasjon - Rørvik
  • • 15.20 Rørvik- Namsos skysstasjon

Disse strekningene blir ikke betjent i perioden:

  • • 13.02 - 13.12 Foldereid - Fornes
  • • 14.32 - 14.42 Foldereid - Fornes
  • • 15.20 - 15.30 Foldereid - Fornes

På linje 686 blir det satt opp ekstra avganger:

  • • 12.00 Namsos skysstasjon - Rørvik
  • • 15.20 Rørvik - Kolvereid. Avgangen har korrespondanse til Lund med linje 665 fra Kolvereid og videre fra Lund til Namsos skysstasjon med linje 686.

Skoleskyss er ivaretatt i samarbeid med Nærøysund kommune

Ruter for de aktuelle linjene ligger på atb.no.

Det også alltid oppdatert informasjon om stengte veier og eventuelle avvik på AtBs driftsavvikssider.

Kontaktperson:

Harald Storrønning

direktør rutetilbud og infrastruktur, AtB Tlf.: 473 10 923

[Tilbake]


 Powered by Makeweb