A  A  A

Vaksiner

Vaksiner

I tjenesten kan inngå grunnvaksine, influensavaksine, pneumokokkvaksine, reisevaksiner, råd om vaksinasjoner før utenlandsreiser og råd ved mistanke om smittefarlig sykdom.

 

Målgruppe

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

 

Kriterier/vilkår

Nasjonalt folkehelseinstitutt fastsetter hvilke personer som er i risikogruppene og som skal tilbys sesonginfluensavaksinasjon. Ved pandemisk influensa tilbyr kommunen vaksinering etter retningslinjer fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

 

Pris for tjenesten

Barnevaksinasjon er gratis. For øvrig betaler du en egenandel.

 

Lover og retningslinjer

Kommunen plikter å tilby denne tjenesten.

Helse- og omsorgstjenesteloven

Smittevernloven § 3-8
Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram

 

Saksgang

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
v/ Helsestasjon
7994 Leka 

 

Klagemulighet:

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

 

Kontaktpersoner

Gunnhild Guttvik

E-post helsesøster

Telefon:

470 51 135

[Tilbake]


 Powered by Makeweb