A  A  A

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Du kan få råd og veiledning og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, tannlege eller spesialist. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

 

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

 

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Helsepersonelloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Opplæringslova kap. 9a
Pasientrettighetsloven
Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

 

Saksgang

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
v/ Helsestasjon
7994 Leka

 

Klagemulighet:

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

 

Kontaktpersoner

Gunnhild Guttvik

E-post helsesøster 

Telefon: 470 51 135

[Tilbake]


 Powered by Makeweb