A  A  A

Skattetakstnemnd

Skattetakstnemnd 2015-2019

Ved innføring av eiendomsskatt på verker og bruk må det oppnevnes en takstnemnd og en overtaksnemnd med gjeldende vedtekter jmfr eiendomsskatteloven §33   LOV 1975-06-06 nr 29. Det er kommunestyret som oppnevner disse nemndene. 

Den sakkyndige skattetakstnemnda skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I tillegg velges tre varamedlemmer.

 

Kommunestyret oppnevnte i K.sak 61/15, med endring i K.sak 73/16 følgende medlemmer til skattetakstnemnd:

 

Mari-Anne Hoff, leder

Erna Borgan, medlem

Ole Emil Solsem, medlem

Leif Rune Jensen, vara

Jostein Hiller, vara

 

Vedtekter eiendomsskatt på verker og bruk

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb