A  A  A

Representantskapet MNA

Representantskapet MNA 2015-2019

Leka kommune ble medlem i Midtre Namdal Avfallsselskap MNA i 1994.

 

Kommunestyret oppnevnte i K.sak 61/15 følgende representanter til representantskapet i MNA:

 

Ordfører, representant

Rådmann, representant

Varaordfører, vara

Ole Kristian Holand, vara

 

www.mna.no

[Tilbake]


 Powered by Makeweb