A  A  A

Representant fylkesårsmøtet i KS

Representant fylkesårsmøtet i KS 2015-2019

Kommunestyret oppnevnte i K.sak 61/15 følgende representant til fylkesårsmøtet i KS:

 

Ordfører, representant

Varaordfører, vararepresentant

 

www.ks.no

[Tilbake]


 Powered by Makeweb