A  A  A

Representant Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing - IUA Namdal

Representant Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing - IUA Namdal 2015-2019

Leka kommune vedtok i K.sak 14/98 å inngå i interkommunal beredskapsplan mot akutt forurensing i Namdalsregionen.

I hht vedtektene skal hver medlemskommune velge en representant til beredskapsstyret. Denne velges for 4 pr og følger kommunevalgperioden.

 

Kommunestyret oppnevnte i K.sak 61/15 følgende representant:

 

Ordfører, representant

Varaordfører, vararepresentant

 

 

www.namdal-iua.org

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb