A  A  A

Representant PPT Ytre Namdal

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en kommunal eller fylkeskommunal rådgivende tjeneste eller myndighet som skal hjelpe barn, ungdom og voksne som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon.

Leka kommune er tilknyttet felles PTT-kontor med Vikna og Nærøy kommuner.

 

Kommunestyret oppnevnte i K.sak 61/15 følgende representanter til PPT for perioden 2015-2019:

 

Bjørn Arne Laugen, representant

Linda Garstad, representant

Kristin Hagen Fjeldstad, vararepresentant

Leif Pettersen, vararepresentant

 

 

PPT Ytre Namdal

Brosjyre PPT-tjenesten

[Tilbake]


 Powered by Makeweb