A  A  A

Møtefullmektig forliksrådet

Møtefullmektig forliksrådet

Det skal være et utvalg av faste møtefullmektiger ved hvert forliksråd, i henhold til forskrift om forliksrådene (forliksrådsforskriften) 16. desember 2005 § 3.

Møtefullmektigene oppnevnes av kommunen hvert fjerde år.

 

Kommunestyret oppnevnte i K.sak 62/19 følgende som møtefullmektige til forliksrådet:

Funksjonstid utløper 31.12.20.

 

Anne Karin Furre

Siv Anita Aune

Annette Thorvik Pettersen

 

Veiledning møtefullmektig i forliksrådet

[Tilbake]


 Powered by Makeweb