A  A  A

Representant museumslag

Representant museumslag 2015-2019

Kommunestyret oppnevnte i K.sak 61/15 følgende representant til museumslaget:

 

Inge Olai Nilsen, representant

Leif Rune Jensen, vararepresentant

[Tilbake]


 Powered by Makeweb