A  A  A

Meddommere tingretten

Meddommere tingretten

I Tingretten avgjør 2 meddommere og 1 fagdommer skyld- og straffespørsmål -

strpl § 276. 

 

Kommunestyret oppnevnte i K.sak 61/15 og 72/16 følgende meddommere til tingretten med funksjonstid 2017-2020:     

 

Stig Holmstrand og Kristin Hagen Fjeldstad

 


www.meddommer.no

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb