A  A  A

Meddommere lagmannsretten

Meddommere lagmannsretten

I saker i lagmannsretten hvor straffen kan bli 6 års fengsel eller mer har vi lagrette (jury) hvor 10 lekfolk avgjør skyldspørsmålet alene

 

Kommunestyret oppnevnte i K.sak 61/15 følgende meddommere til lagmannsretten:


Funksjonstid 2017-2020

 

Kvinnelig medlem: Vivian Laugen

Mannlig medlem:   Jostein Riseth

 


www.meddommer.no

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb