A  A  A

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019-2023

Kommunene skal oppnevne råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet skal sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder bla adkomst, arbeid med diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Kommunestyret oppnevnte i K.sak 62/19 følgende medlemmer.

 

Fra kommunestyret:                      Vara:

Lars Morten Stene, leder             Janne Grete Hakkebo

Bjørn Terje Hansen                      Jessa Maasin Garstad

Adriana Druzkowska

 

Fra organisasjonene:           

Bente Martinsen

Ilse Iren Johnsen

 

Fra administrasjonen:

Sykepleiesjef

Helsesøster

  

Venke Strat Thorsen, sekretær

 

Lov om kommunale råd for funksjonshemmede

 

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb