A  A  A

Eldreråd

Alle kommuner skal ha et eldreråd som velges av kommunestyret for valgperioden.

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen.

Leka kommunestyre har i sak 62/19oppnevnt følgende råd for 2019-2023:


Medlemmer:                             

Anne Karin Furre

Reidun Helmersen

Bjørn Sigurd Larsen

Bjørg Tiller

Ole Martin Johansen


Varamedlemmer:

Alfred Olai Pettersen

Tone Rennemo

Bjørn Helge Henriksen

Kirsten Pettersen


Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd

Eldrerådet Nord-Trøndelag

Epost sekretær


2019

Møtereferater


Møte 12.3.2019 (Eldreråd og råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne) 


____________________________________________________________________ 

2018

Møtereferater


Møte 12.11.2018

Møte 10.10.2018

Møte 30.8.2018

Møte 16.5.2018

Møte 25.4.2018

_______________________________________________________________

2017

Møtereferater 

Møte 27.11.2017

Møte 22.9.2017

Møte 15.3.2017
_____________________________________________________________________

Møte 06.01.2016 - Lekatun kl. 11:30


Møteprotokoll

Innkalling via SMS for å behandle utsatt sak fra forrige møte


01/16 Valg av leder og nestleder

02/16 Aktivitet

_____________________________________________________________________________

Møte 17.12.15 - Lekatun kl. 10:30


Møtebok

Sakliste/innkalling

01/15 Konstituering av Leka eldreråd, valg av leder og nestleder

02/15 Møteplan 2016 

_________________________________________________________________________________ 

 

Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd

Eldrerådet Nord-Trøndelag

Epost sekretær

[Tilbake]


 Powered by Makeweb