A  A  A

Samarbeidsutvalget barnehage

Samarbeidsutvalget barnehage 2015-2019

I hht vedtekter for barnehagen skal foreldrerådet, de ansatte og Leka kommune velger hver 2 representanter til barnehagens samarbeidsutvalg.

 

Kommunestyret oppnevnte i K.sak 61/15 følgende representanter til samarbeidsutvalget:

 

Aina Hege Haug, representant

Åsmund Nilsen, representant

Linda Garstad, vararepresentant

Sindre Helmersen, vararepresentant

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb