A  A  A

Alminnelig ettersyn kommunale avgifter, budsjett og økonomiplan

I hht kommunelovens § 44-7 og § 45-3 skal formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan med de forslag til vedtak som foreligger legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i kommunestyret.

Kommunale avgifter for 2016

Budsjett 2016 - drift og investering

Økonomiplan 2016-2019 - drift og investering

legges ut til alminnelig ettersyn i perioden 13.11.15 - 27.11.15.            

Høringsfrist fredag 27.11.15 innen kl. 15:00.

Merknader sendes Leka kommune v/ rådmannen innen fristen.

Kommunestyret behandler sakene i møte torsdag 10.12.15.

[Tilbake]


 Powered by Makeweb