A  A  A

Ruskoordinator og erfaringskonsulenter i Bindal og Ytre Namdal

Les mer om tjenesten her -

PRESENTASJON AV RUSKOORDINATOR OG ERFARINGSKONSULENTENE I BINDAL OG YTRE NAMDAL (BYN):

Det er nå ansatt to erfaringskonsulenter og en ruskoordinator i BYN innen psykisk helse- og rusfeltet. Ruskoordinator har vært ansatt i ca ett år, mens erfaringskonsulentene er nytilsatt i BYN.

Erfaringskonsulentene er et supplement til dagens helsetjenester i BYN. De er ansatte som har vært «i samme båt» og ønsker å bidra med sine egne erfaringer som bruker og pårørende til å hjelpe andre. Denne ”felles usagte forståelsen” kan skape gjenkjennelse, tillit og håp - noe som igjen kan bidra positivt i bedringsprosesser. Våre to konsulenter sitter på ulike erfaringer og vil på den måten kunne bidra med sine unike individuelle erfaringer både i forhold til pårørende og brukere.

Som bruker og pårørende vil mange kjenne seg igjen i ord som, skyld, skam, hjelpeløshet, å ramle mellom stoler, frykt for ikke å bli trodd eller forstått, uro for ikke å finne veien ut av det vanskelige, osv. En erfaringskonsulent har gått igjennom mye av disse og andre problemstillinger. De kjenner ofte til hvordan møte med omverden kan være, om det gjelder ”de nærmeste”, hjelpeapparatet og samfunnet for øvrig. De kan sette ord på det usagte og være trygge brobyggere mellom den som søker hjelp og hjelpeapparatet.

Ruskoordinatoren og erfaringskonsulentene har kontorsted i Nærøy, men har sitt nedslagsfelt i både Leka, Bindal, Nærøy og Vikna kommuner. Tjenester fra både ruskoordinator og erfaringskonsulentene er et gratis lavterskeltilbud. Både brukere, pårørende, ansatte og andre interesserte kan ta kontakt.

Tjenesten vil bidra med:

  • Oppfølging av – og samtaler med personer med psykiske helseproblemer og rusmiddelproblemer og pårørende i nært samarbeid med eksisterende tjenester i Bindal og Ytre Namdal

  • Deltakelse i tverrfaglig team

  • Informasjons- og opplysningsarbeid

  • Bidra til at bruker- og/ eller pårørende - perspektivet holdes oppe i våre tjenester

Presentasjon:

Heidi Rønning, ruskoordinator:                    Koordinering og samarbeid med øvrig hjelpeapparat, med tilrettelegging og oppfølging av tiltak og brukere innenfor rus og psykiatri.

Ann Mary Eidem, erfaringskonsulent:         Tilføre hjelpeapparatet støtte i bedringsprosesser ved hjelp av egen erfaring som pårørende.

Kristin Reppen, erfaringskonsulent:             Tilføre hjelpeapparatet støtte i bedringsprosesser ved hjelp av egen erfaring som tidligere bruker i psykiatrien – med spesielt fokus på vold og seksuelle overgrep. Hun er også tilgjengelig for samtaler i forhold til seksuell legning.

Kontaktinformasjon:

Ruskoordinator: Heidi Rønning. Tlf. 74 38 27 18 / 950 59 034 heidi.ronning@naroy.kommune.no

Erfaringskonsulent: Ann Mary Eidem. Tlf. 74 38 26 28 / 473 65 220 ann-mary.eidem@naroy.kommune.no

Erfaringskonsulent: Kristin Reppen. 74 38 26 28 kristin.reppen@naroy.kommune.no

Kristin Reppen er for tiden i svangerskapspermisjon frem til og med den 31. august 2016.

Sosial medier / facebook:

Ta gjerne kontakt på vår felles facebook – side. Aktuell informasjon vil bli lagt ut.

https://www.facebook.com/Ruskoordinator-og-Erfaringskonsulenter-i-BYN-102127126867953/?fref=ts

[Tilbake]


 Powered by Makeweb