A  A  A

HAR DERE BYGGEPLANER ?

Leka kommunestyre ønsker å finne ut av hvor stort behov det er for byggeklare tomter i Leka kommune .

Kommunestyret diskuterte dette 16.juni  fordi vi registrerer at det er vanskelig å skaffe bolig her, og en hører at unge mennesker ser at det er like dyrt å etablere seg  med familie og ny bolig i Leka som i sentrale- og andre steder i landet.

Derfor ønsker kommunen å registrere hvor mange som  seriøst tenker å bygge, og som er så nært at vi kan hjelpe til med å tilrettelegge med byggeklar tomt.

Vi har tomter  i klokkergården og det kan bli snakk om å klargjøre nye for eksempel med utsikt mot havet.  Først ønsker kommunestyret tilbakemelding på hvor mange det kan være snakk om. Ordfører har allerede fått telefoner etter siste kommunestyremøte om gratis, eller rimelig tomt.

Hvis det er interesse for dette  så blir saken satt på saklista så snart som mulig.

Send derfor inn til post@leka.kommune.no , gjerne med kopi til ordfører per.helge.johansen@leka.kommune.no for å melde inn dine planer/tanker.

Det vil ikke være  bindende enda, men det må skrives avtale hvis dette blir realisert.

 Skriv gjerne en kommentar også J

 

Per Helge Johansen

 

Ordfører i Leka kommune

Telefon: 74 38 70 25

Mobil: 975 97 663

[Tilbake]


 Powered by Makeweb