A  A  A

Alminnelig ettersyn: Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

I hht Kommunelovens § 44-7 og § 45 – 3 skal formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan med alle de forslag til vedtak som foreligger, legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i kommunestyret.


Høringsfrist fredag 25.11.16 innen kl. 15:00


[Tilbake]


 Powered by Makeweb