A  A  A

LEDIG STILLING FOR ØKONOMIMEDARBEIDER

100 % fast stilling ledig for snarlig tiltredelse
ØKONOMIMEDARBEIDER

– fast 100 % stilling for snarlig tiltredelse

 

Leka kommune har ledig stilling som økonomimedarbeider. Stillingen inngår primært i kommunens økonomifunksjon, men andre arbeidsoppgaver innenfor øvrig stab/støtte kan være aktuelt. Økonomifunksjonen har 3 stillingshjemler.

 

Arbeidsoppgaver:

·        Budsjett- og økonomiarbeid. 

·        Løpende økonomistøtte og rapportering.

·        Lønn- og lønnsområde.

·        Finansforvaltning, innkjøp og innkjøpsavtaler.

·        Skatteregnskap/Arbeidsgiverkontroller

·        Saksbehandling

 

Ønsket kvalifikasjoner

·        Relevant utdanning. Fortrinnsvis høyere utdanning innen økonomi.

·        Relevant erfaring vil være en fordel, men nyutdannede kan også vurderes.

·        Erfaring med VISMA økonomisystem og ePhorte saksbehandlingssystem.

 

Det vil bli lagt vekt på gode samarbeidsegenskaper og evnen til å utvikle seg i stillingen. Vår nye kollega vil kunne være med å påvirke stillingens innhold innenfor våre arbeidsoppgaver.

 

Andre forhold:

Vi tilbyr en interessant, utfordrende og krevende stilling i en spennende organisasjon med godt arbeidsmiljø og konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår, gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP - bl.a. fritids-ulykkesforsikring. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe barnehageplass. Ved tilflytting kan det søkes om tilskudd etter gjeldende vedtekter.

 

Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk, og personlige egenskaper vil vektlegges.

 

Spørsmål kan rettes til rådmannen på tlf. 74 38 70 00.

 

Søknader med CV, attester og vitnemål sendes post@leka.kommune.no

evt. Leka kommune, Leknesveien 67, 7994 Leka

 

Søknadsfrist 20.12.2016  

[Tilbake]


 Powered by Makeweb