A  A  A

Bredbånd i distriktet

Registrering før utbygging starter
Leka kommune har, sammen med Vikna og Nærøy, fått støtte fra staten til utbygging av et godt og framtidsrettet bredbånd i hele Ytre Namdal.


I den forbindelse er det fortsatt behov for å registrere dagens netthastighet rundt omkring i kommunen.


Følgende nettsted skal brukes for å registrere netthastighet:
http://nettfart.no/

Dere fyller inn:  Bosted Hastighet Bredbånd
Navn Gnr/Bnr Adresse Ned Opp Type Leverandør
             

Skjemaet sendes til:

venke.thorsen@leka.kommune.no


Eller det kan leveres direkte til servicetorget.

Svarfristen inn til kommunen er 2. januar 2017.

 


[Tilbake]


 Powered by Makeweb