A  A  A

Søknad om arealjustering Slokkholmen til offentlig innsyn

Marine Harvest Norway AS søker om arealjustering

KUNNGJØRING

 

I flg. Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 m./forskr. legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Kommune: Leka

Søker: Marine Harvest Norway AS

Org.nr: 959 352 887

 

Søknaden gjelder: Arealjustering

 

Produksjon: 5460 tonn MTB laks, ørret og regnbueørret

Lokalitet: 12712 Slokkholmen Ø

 

Kartref: 65º12,369`N 11º34.134`E

 

Kontaktperson: Are Andreassen Moe Telefon: 908 56 043

 

Søknaden er også utlagt til offentlig innsyn ved Leka kommune. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen. Frist 20.02.2017


Søknad om arealutvidelse

Anlegg i Arealplanen

MOM B Slokkholmen

MOM C Slokkholmen

Strømmålinger samlet Slokkholmen
[Tilbake]


 Powered by Makeweb