A  A  A

Ledige stillinger i Leka kommune

Økonomileder og økonomimedarbeider 
Med forbehold om internt opprykk, søker Leka kommune etter økonomileder i hel stilling. Økonomileder inngår i lederteamet og rapporterer direkte til rådmannen.

 

Ansvarsområde

  • Overordnet budsjett- og økonomistyring.
  • Utarbeide økonomiplan, budsjett, regnskap og årsrapport.
  • Løpende økonomistøtte og rapportering i forhold til sektorområdene.
  • Lønn- og lønnsområdet.
  • Finansforvaltning, innkjøp og innkjøpsavtaler.
  • Saksbehandling innen ansvarsområdet.

 

Kvalifikasjonskrav

  • Relevant høyskoleutdanning innen høyskole-/universitetsnivå. Fortrinnsvis høyere utdanning innen økonomi (siviløkonom, bachelor, kommunaløkonom, revisor).
  • Administrativ erfaring innen økonomiområdet, gjerne fra kommunal sektor. Herunder erfaring innen økonomistyring og ledelse.
  • Eventuell erfaring med Visma økonomisystem og ePhorte saksbehandlingssystem, tillegges vekt.

 

Det forutsettes gode samarbeidsegenskaper, tydelig lederskap, evne til å skape en utviklingsorientert kultur, evne til å oppnå resultat gjennom andre og til å inspirere og motivere.

 

Andre forhold

Vi tilbyr en interessant krevende stilling i en liten, men spennende organisasjon. Arbeidsmiljøet er godt og vi kan tilby konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP.

 

Det kreves gode kommunikasjonsegenskaper. Relevante søkere som blir innkalt til intervju bes oppgi referanser.

 

Eventuelle spørsmål til stillingen rettes Leka kommune ved rådmannen, tel 74 38 70 00.

 

Søknad vedlagt CV og vitnemål/attester sendes på epost til post@leka.kommune.no

 

Søknadsfrist 20.2.2017 

  

Økonomimedarbeider i Leka kommune

 

Leka kommune har ledig stilling som økonomimedarbeider. Stillingen inngår primært i kommunens økonomifunksjon, men andre arbeidsoppgaver innenfor øvrig stab/støtte kan være aktuelt.

 

Arbeidsoppgaver

·        Budsjett- og økonomiarbeid. 

·        Løpende økonomistøtte og rapportering.

·        Lønn- og lønnsområde.

·        Saksbehandling

 

Ønskede kvalifikasjoner

·        Relevant utdanning. Fortrinnsvis høyere utdanning innen økonomi.

·        Relevant erfaring, gjerne fra kommunal sektor.

·        Erfaring med VISMA økonomisystem og ePhorte saksbehandlingssystem. 

 

Det vil bli lagt vekt på gode samarbeidsegenskaper og evne til å utvikle seg i stillingen. Det vil være mulig å påvirke stillingens innhold innenfor vårt arbeidsområde.

 

Andre forhold

Vi tilbyr en interessant stilling i en liten, men spennende organisasjon. Arbeidsmiljøet er godt og vi kan tilby konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP.

 

Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne. Personlige egenskaper vektlegges.  Referanser oppgis ved eventuelt intervju.

 

Spørsmål kan rettes til rådmannen på tel 74 38 70 00.

 

Søknad vedlagt CV med attester/ vitnemål sendes post@leka.kommune.no

 

Søknadsfrist 20.2.2017  

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb