A  A  A

Ledige stillinger voksenopplæringen

Sommerprogrammet 2017

Ledige stillinger i Leka kommune sommeren 2017:

To stillinger à 100 % som lærer i sommerprogrammet for voksenopplæringen

  • Varighet: 26.6. – 16.7.2017.

  • Stillingene innebærer opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Hovedansvar for Leka kommunes sommerprogram for flyktninger.

  • Kommunen søker fortrinnsvis etter lærerstudenter til disse stillingene.

  • Tilsettings-, lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med lov, forskrifter og avtaleverk.  Arbeidstaker tilsettes i Leka kommune.

  • Ved tilsetting vil det, i tillegg til formelle kvalifikasjoner, bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen. Vi gjennomfører intervju med aktuelle kandidater.

  • I henhold til opplæringsloven vil det bli krevd framlagt politiattest ved ansettelse.

  • Krav om førerkort til klasse B, og må disponere bil.

  • Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor ved Leka barne- og ungdomsskole.

 

Søknader vedlegges CV, attesterte kopier av vitnemål og attester, samt kontaktinformasjon til referanser, send til Leka kommune, Personalkontoret, Leknesveien 67, 7994 Leka eller post@leka.kommune.no

 

Søknadsfrist: 25.mai 2017

 

(Gjelder for alle stillinger: Det tas forbehold om politisk godkjenning av ev nye stillingshjemmel og/eller godkjent rammetimetallsressurs. Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jf. arbeidsmiljøloven § 14.3 7 og HTA kap 1 § 2.3.)                                                                                                                     

[Tilbake]


 Powered by Makeweb