A  A  A

Står du i manntallet?

Står du i manntallet?

Manntallet legges ut til offentlig gjennomsyn fra og med mandag 17. juli på følgende steder:

·                 Lekatun, Leka

·                 Harald Henriksen i Gutvik

 

Det er folkeregisteret den 30. juni i valgåret som legges til grunn for manntallet. Alle stemmeberettigede personer skal manntallsføres i den kommunen der de var registrert som bosatt på dette tidspunkt.

Krav om retting/oppdatering av manntallet jf. valglovens § 2-7 skal være skriftlig og begrunnet.

Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at valgstyret retter opp feilen.

Valgstyret oppdaterer manntallet så lenge det er praktisk mulig.

Kravet sendes Leka kommune v/valgstyret, 7994 Leka.      

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb