A  A  A

Ny fastlege i kommunen

Christer Rosqvist har nå egen pasientliste
Christer Rosqvist er tilsatt i den tredje stillingshjemmelen ved Leka legekontor, og det er nå åpnet egen pasientliste for ham.
Henrik Lind og Glenn Ottomers har for øyeblikket fulle lister.

Det er opp til deg som pasient å velge fastlege blant de som er ledige - enten det er første gang, eller du vil bytte fastlege.

Gå inn på denne siden for selv å gjøre endringer: helsenorge.no
Du logger inn via bank- eller mobil-ID.

Kontakt servicekontoret eller legekontoret hvis du har spørsmål.
[Tilbake]


 Powered by Makeweb