A  A  A

Melding til alle brukere tilknyttet Leka Vassverk

Anbefaler at alt drikkevann kokes inntil videre

Fra vår analyselab. er det idag 18.10., kl.15.35 mottatt melding om påvist e-coli i innsendt vannprøve 17.10.2017.  I henhold til forskrift anbefales det derfor at alt drikkevann kokes inntil videre.  Ny vannprøve vil bli sendt inn torsdag f.k. med forventet analyseresultat i løpet av fredag e.m..  Vassverket vil da følge opp med ny info. Kontaktpersoner for Vassverket er Arve Haug (743 99 356/91 17 85 43) eller Anders Larsen (743 99 336/91 59 66 96).

[Tilbake]


 Powered by Makeweb