A  A  A

OPPDATERING DRIKKEVANN

Ny melding fra Leka vassverk SA
 Analyseresultat fra innsendt vannprøve 19.10. viser 0 påviste både for koliforme og E-coli bakterier. Vannkvaliteten er dermed innenfor grenseverdien i forskrift. Ihht. Drikkevannsforskriften skal det tas ut ytterligere en prøve som bekrefter siste analyseresultat. Dette blir fulgt opp f.k. mandag. Vassverkets anbefaling om koking kan ikke oppheves før også denne analyse foreligger.

[Tilbake]


 Powered by Makeweb