A  A  A

Godkjent vannkvalitet

Leka vassverk SA har følgende melding onsdag morgen:
Leka Vassverk  -  godkjent vannkvalitet    Onsdag 25.10.  kl. 08.43 er Vassverket meddelt fra Kystlab/preBIO at også analysert prøveuttak nr. 2 etter påvist E-coli 17.10. viser 0.  Vannkvaliteten er dermed gjenopprettet og innenfor de grenseverdier Drikkevannsforskriften fastsetter.  Tidligere anbefaling/pålegg om koking av drikkevann oppheves.  Vassverket beklager at brukere og abonnenter er påført bekymringer/ekstratiltak over en periode.
[Tilbake]


 Powered by Makeweb