A  A  A

Høringer

Følgende dokumenter ligger til offentlig høring under fanen Høringer til venstre i menyen:

  • Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 og kommunale avgifter 2018
  • Lokale retningslinjer for behandling av saker etter konsesjonsloven
  • Kartlegging av friluftsområder i Leka kommune
  • Lokal forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om regulering av feiegebyr i Leka kommune
[Tilbake]


 Powered by Makeweb