A  A  A

Servicekontoret endrer åpningstid

Servicekontoret er nå betjent fra kl.0900 til 1500 - det gjelder også sentralbordet.

Det kan ringes direkte inn til interntelefoner uavhengig av om sentralbordet er åpent eller stengt.


Annette Pettersen (bygg/teknisk): 743 87 019

Venke Thoresn (kultur/næring): 743 87 020

Kristin Floa (landbruk/vilt): 743 87 017

Beathe Mårvik (formannskapssekretær): 743 87 026

Siv Aune (økonomi/lønn): 743 87 045

Ewa Lyczkowska (økonomi): 743 87 027

Randi Grøndal (økonomileder): 743 87 012

Rådmann Solveig Slyngstad: 743 87 018

Ordfører Per-Helge Johansen: 743 87 025

Kirsti Hoff (personal/stab,støtte): 743 87 024

Legekontor (telefontid 1100-1200): 743 87 038

Sykestua: 475 08 605

[Tilbake]


 Powered by Makeweb